Όροι Συμμετοχής

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΤΑΞΙΔΙ

Βάσει του Προεδρικού Διατάγματος 339/1996, κατ' εφαρμογή της Οδηγίας 90/314/ΕΟΚ

Θα σας παρακαλούσαμε να διαβάσετε τους παρακάτω γενικούς όρους, πριν εγγραφείτε σε ένα από τα οργανωμένα ταξίδια που κάνουμε. Η συμμετοχή σε οποιοδήποτε οργανωμένο ταξίδι του γραφείου μας προϋποθέτει την προσεκτική μελέτη του προγράμματος και σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των γενικών όρων Συμμετοχής σύμφωνα με το Π.Δ. 339/1996.

Σημειώνεται επίσης ότι στους όρους αναφέρονται οι γενικές πληροφορίες, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των δύο συμβαλλόμενων μερών. Όσον αφορά στις συγκεκριμένες και ειδικές πληροφορίες (προορισμοί, τιμές, ημέρες- ώρες αναχώρησης / επιστροφής, μέσα μεταφοράς, καταλύματα, επισκέψεις κλπ.) για το κάθε οργανωμένο ταξίδι χωριστά, πρέπει να συμβουλευτείτε το υπάρχον έντυπο πρόγραμμα του γραφείου μας και το σχετικό τιμοκατάλογο.

1. ΓΕΝΙΚΑ

Οι πληροφορίες, τα στοιχεία και οι συστάσεις που περιέχονται στους Γενικούς Όρους Συμμετοχής είναι ελεγμένα κατά το χρόνο της σύνταξης του εντύπου αυτού για την ακρίβεια και την εγκυρότητά τους με γενικό χαρακτήρα και ισχύουν αν δεν αναφέρεται κάτι άλλο στο πρόγραμμα κάθε ταξιδιού. Τα έντυπα προγράμματα, όπως και ο εκάστοτε τιμοκατάλογος ισχύουν για την περίοδο που αναγράφεται σε αυτά. Τα όποια στοιχεία και πληροφορίες των προγραμμάτων μπορεί να αλλάξουν, λόγω των συχνών και έκτακτων αλλαγών συνθηκών παγκοσμίως και κυρίως στις μεταφορές και διεθνείς σχέσεις. Σε τέτοια περίπτωση θα έχετε άμεση πληροφόρηση με τον πλέον δόκιμο τρόπο.

2. ΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙΑ

Τα παραπάνω γίνονται με επίσκεψη στα γραφεία μας, με αλληλογραφία, φαξ, τηλέφωνο με την προϋπόθεση να δεσμευτούν θέσεις στο συγκεκριμένο ταξίδι: α) της πληρωμής της προβλεπόμενης κάθε φορά προκαταβολής ή ολόκληρου του ποσού, μετρητοίς ή με έμβασμα προς τα γραφεία μας, και β) της ανεπιφύλακτης αποδοχής και συμμόρφωσης με τους παρόντες γενικούς όρους. Για την εγκυρότητα της εγγραφής πρέπει να αναγράφεται στην απόδειξη πληρωμής της προκαταβολής το συγκεκριμένο ταξίδι, με ημερομηνίες αναχώρησης και επιστροφής και τυχόν άλλα διακριτικά στοιχεία. Δικαίωμα συμμετοχής στο ταξίδι το εξασφαλίζετε με την εξόφληση του συνόλου της αξίας και των σχετικών επιβαρύνσεων 10 ολόκληρες ημέρες πριν την αναχώρηση. Αν τυχόν δεν εξοφληθεί το σύνολο της αξίας του ταξιδιού στον προβλεπόμενο χρόνο δίνει το δικαίωμα στα γραφεία μας να ακυρώσουν την κράτηση και ενδεχομένως να απαιτήσουν ακυρωτικά, σύμφωνα με τους όρους ακύρωσης που προβλέπονται στο παρόν. 0 συμβαλλόμενος που είναι εκπρόσωπος της οικογένειας ή της ομάδας του, έχει υποχρέωση να ενημερώσει όλούς αυτούς που εκπροσωπεί για τις λεπτομέρειες και τους όρους του ταξιδιού. Οι συμμετέχοντες μέσω τρίτου έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις με τον εκπρόσωπο τους και τα γραφεία μας είναι στη διάθεση τους για κάθε σχετική πληροφορία, όποτε τους ζητηθεί.

3. ΤΙΜΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΝ - ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΚΛΠ.

Η αξία των ταξιδιών αναφέρεται στο εκάστοτε ισχύον έντυπο. Οι τιμές υπολογίζονται κατά την ημέρα που εκδίδεται ο τιμοκατάλογος έντυπο με βάση τα κοστολόγια υπηρεσιών κάθε ταξιδιού, ισχύοντες ναύλους/ επίναυλους, φόρους και άλλα έξοδα, όπως ισοτιμία ξένων νομισμάτων σε σχέση με το Ευρώ αλλά και οποιοδήποτε άλλο παράγοντα κόστους. Τα γραφεία μας αφού εξαντλήσουν κάθε δυνατότητα πρόβλεψης, διατηρούν το δικαίωμα των αναπροσαρμογών των τιμών όταν οι παράγοντες κόστους αλλάξουν. Η αλλαγή τιμής για ένα ταξίδι μπορεί να γίνει 20 ημέρες πριν την ημερομηνία της αντίστοιχης αναχώρησης λόγω απρόβλεπτων αυξήσεων ναύλων, συναλλάγματος, καυσίμων κλπ. Σε περίπτωση αύξησης της τιμής σε μεγάλο βαθμό (πάνω από 10% της αξίας του ταξιδιού), ο ταξιδιώτης έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την συμμετοχή του και να του επιστραφούν τα χρήματα που έχει καταβάλλει. Ακόμη τα γραφεία μας, έχουν το δικαίωμα για ορισμένη χρονική περίοδο, ή για περιορισμένο αριθμό θέσεων, να προπωλήσει θέσεις σε καλύτερες τιμές, με ειδικούς όρους ακυρωτικών. Οι χρεώσεις για τα παιδιά διαφέρουν κατά περίπτωση από προσφορά δωρεάν διαμονής, χωρίς φαγητό, στα ξενοδοχεία και τα πλοία μέχρι μια μικρή έκπτωση (στις ηλικίες 2-12 ετών και μόνο όταν πληρώνουν δύο ενήλικες στο ίδιο δωμάτιο/ καμπίνα). Οι θέσεις στα group συνηθίζεται να είναι των 25 ατόμων, για συμμετοχή επιπλέον ατόμων, υπάρχει περίπτωση να ζητηθεί από τις αεροπορικές εταιρίες που επιβαρύνονται (εάν θελήσουν να συμμετάσχουν) οι ταξιδιώτες, αφού τους ενημερώσει ο σύμβουλος μας σχετικά.

4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Είμαστε υποχρεωμένοι να συντονίσουμε και να εκτελέσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα ταξίδια που διαθέτουμε. Λαμβάνοντας υπόψη κάθε δυνατότητα πρόβλεψης και φροντίδας, δεν φέρουμε ευθύνη για λανθασμένες ενέργειες τρίτων και συνεργατών μας, όπως και για έκτακτες καταστάσεις όπως ακυρώσεις, καθυστερήσεις, αλλαγές δρομολογίων μεταφορικών μεταφορικών μέσων (αεροπλάνων, πλοίων, λεωφορείων, τρένων κλπ.) λόγω αποκλεισμού («εμπάργκο») περιοχών εξ αιτίας τρομοκρατικών ενεργειών, απεργιών κ.α. αιτιών. Επίσης δεν μπορούμε να ελέγξουμε και να προβλέψουμε καθυστερήσεις ναυλωμένων πτήσεων (charters) ή δρομολογημένων αεροπλάνων, πλοίων για τεχνικούς, μετεωρολογικούς ή άλλους λόγους.

Δεν έχουμε τη δυνατότητα ελέγχου ξένων περιστάσεων προς τη σφαίρα της επιρροής που μπορεί να οδηγήσουν στη ματαίωση του ταξιδιού ή σε ζημιές που οφείλονται σε μη εκτέλεση ή πλημμελή εκτέλεση των συμφωνημένων υπηρεσιών. Όπως: απεργίες, ατυχήματα, ασθένειες, επιδημίες, οργανικές διαταραχές λόγω τοπικών συνθηκών, υψομέτρου, κλίματος, λόγω γευμάτων που δεν συμπεριλαμβάνονται στο πρόγραμμα του ταξιδιού ή λόγω ανεπαρκών συνθηκών υγιεινής από εξωγενείς παράγοντες, τραυματισμοί ή κακουχίες λόγω πολέμου, πραξικοπημάτων, τρομοκρατικών ενεργειών, αεροπειρατειών, σεισμών, καιρικών συνθηκών, πυρκαγιών, τοξικών μολύνσεων, και οποιαδήποτε κατάσταση ανάγκης ή ανώτερης βίας. Στις παραπάνω περιπτώσεις δεν φέρουμε καμία ευθύνη για αποκατάσταση τυχόν ζημιών που προκλήθηκαν από αυτές. Πάντως θα κάνουμε τα αδύνατα δυνατά για την φροντίδα των ταξιδιωτών. Παράπονα αναφέρονται αμέσως στον συνοδό (ή αν λείπει αυτός στα γραφεία μας) και στον παρέχοντα την υπηρεσία εγγράφως. Αν το πρόβλημα δεν λύθηκε επιτόπου, μετά την επιστροφή από το ταξίδι, υποβάλλετε εγγράφως στα γραφεία μας σε διάστημα 7 εργάσιμων ημερών οποιοδήποτε σχετικό παράπονο με οποιαδήποτε έγγραφα ή δικαιολογητικά διαθέτετε για την αιτιολόγηση του. Αν περάσουν οι 7 ημέρες το γραφείο δεν φέρει καμία υποχρέωση απάντησης σε οποιαδήποτε απαίτηση. Μετά την αναχώρηση του πελάτη εάν προκύψουν ζημιές λόγω της μη εκτέλεσης ή της πλημμελούς εκτέλεσης παροχών του ταξιδιού, η αποζημίωση περιορίζεται σε ό,τι ρυθμίζουν οι διεθνείς συμβάσεις που δεσμεύουν τη χώρα και διέπουν τις εν λόγω παροχές. Αποζημίωση που θεμελιώνεται από την μη εκτέλεση ή πλημμελή εκτέλεση των παροχών του ταξιδιού, περιορίζεται μέχρι το διπλάσιο της αξίας στην κατά άτομο τιμή του ταξιδιού. Για να είναι δυνατή από πλευράς κόστους η πραγματοποίηση ενός οργανωμένου ταξιδιού, απαιτείται ο ελάχιστος αριθμός των 20 συμμετεχόντων. Εφόσον δεν συμπληρωθεί διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε το συγκεκριμένο ταξίδι, να ενημερώσουμε τους συμμετέχοντες σε αυτό και να τους επιστρέψουμε τα χρήματα τους πίσω χωρίς να φέρουμε καμιά άλλη υποχρέωση. Παροχές που δεν αναφέρονται στις περιγραφές προγραμμάτων των ταξιδιών ή αναφέρονται ως προαιρετικές, είτε δεν προσφέρονται καθόλου από εμάς είτε διατίθενται σε επιπλέον χρέωση πέραν των αναγραφομένων τιμών, εφ'όσον καταστεί δυνατή η υλοποίηση τους, τα γραφεία μας δεν φέρουν καμία ευθύνη για προαιρετικές εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται από τοπικούς φορείς. Σε πολλές εκδρομές ο συνοδός παραλαμβάνει και παραδίδει το group στον τόπο του προορισμού. Ακόμη επιφυλασσόμαστε για τις ώρες και μέρες λειτουργίας των αγορών σε κάθε κράτος.

5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ-ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝ

Επειδή στο οργανωμένο ταξίδι συμμετέχουν και άλλα άτομα, η συναλλαγή προϋποθέτει την κοινωνική συμπεριφορά που αρμόζει και είναι απαραίτητη η συμμόρφωση όλων προς το πρόγραμμα και τις υποδείξεις των συνοδών, όπως και η έγκαιρη προσέλευση στους τόπους συγκέντρωσης (πτήσεις, μεταφορές, ξεναγήσεις, εκδρομές, γεύματα κλπ.). Αν η καθυστέρηση και ασυνέπεια του ταξιδιώτη έχει σαν αποτέλεσμα την απώλεια της πτήσης, εκδρομής, μετακίνησης ή άλλης υπηρεσίας, ο ταξιδιώτης θα πρέπει να επανασυνδεθεί με την ομάδα με δική του ευθύνη αλλά και έξοδα χωρίς κανένα δικαίωμα επιστροφής χρημάτων για την υπηρεσία που έχασε. Τα γραφεία μας θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για να τον συνδράμει σε αυτό. Στο αεροδρόμιο και τα λιμάνια θα πρέπει να βρίσκεστε δύο τουλάχιστον ώρες πριν την αναχώρηση. Αν δεν προβλέπεται συνοδός στο ταξίδι πρέπει να επιβεβαιώνετε επιτόπου τις πτήσεις με την αεροπορική εταιρία και να σιγουρεύεστε ποια ώρα και από ποιο αεροδρόμιο και σταθμό (terminal) αναχωρεί η πτήση σας. Τυχόν απώλεια μέσου μεταφοράς του ταξιδιού λόγω καθυστέρησης σας σημαίνει την απώλεια του συνόλου του ταξιδιού, χωρίς κανένα δικαίωμα επιστροφής χρημάτων. Τα έξοδα για την επανασύνδεση με την υπόλοιπη ομάδα βαρύνουν τους ταξιδιώτες, το δε γραφείο προσπαθεί όσο είναι δυνατόν να συνδράμει σε αυτό. Σε περίπτωση που ο ταξιδιώτης διακόψει το ταξίδι με δική του απόφαση και αποχωρήσει από την ομάδα, δεν δικαιούται καμία άλλη υπηρεσία ή αποζημίωση καιη ευθύνη και τα έξοδα οποιασδήποτε μετακίνησης του βαρύνει τον ίδιο. Με τον ίδιο τρόπο το γραφείο δεν φέρει ευθύνη για υπηρεσίες οργανωμένου ταξιδιού που δεν παρασχέθηκαν στον ταξιδιώτη από δική του αμέλεια ή ευθύνη, ή λόγω ασθένειας.

Σε περίπτωση προβληματίζεται για τη συμμετοχή του στο ταξίδι που έχει κλείσει, μπορεί να εκχωρήσει η κράτησή του σε άλλο άτομο, που πληρεί τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο συγκεκριμένο ταξίδι, το αργότερο 5 (πέντε) εργάσιμες ημέρες πριν την αναχώρηση, ενώ ειδικά για τις θαλάσσιες μεταφορές η προθεσμία είναι 10 (δέκα) εργάσιμες πριν την αναχώρηση. Σε περίπτωση οφειλόμενου ποσού ή ενδεχόμενων πρόσθετων εξόδων από την εκχώρηση, ο εκχωρών και ο εκδοχέας ευθύνονται αλληλέγγυα απέναντι στο γραφείο για την καταβολή τους. Στην περίπτωση των αερομεταφορέων δεν είναι δυνατή η αλλαγή ονόματος του επιβάτη, αλλά μόνο η ακύρωση της υπάρχουσας κράτησης και η κράτηση νέας θέσης εφ' όσον αυτό κατά περίπτωση είναι δυνατόν. Το γραφείο δεν φέρει καμία ευθύνη αν αυτό δεν σταθεί δυνατόν. Η συνεπαγόμενη υποχρεωτική ακύρωση της κράτησης γίνεται σύμφωνα με τους προβλεπόμενους στο παρόν όρους ακύρωσης.

6. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ - ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ / ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Όλες οι πληροφορίες που αφορούν κατηγοριοποίηση, κατάταξη ξενοδοχείων και καταλυμάτων που αναφέρονται στα προγράμματα των οργανωμένων ταξιδιών μας είναι σύμφωνες με την ισχύουσα νομοθεσία κάθε κράτους για την τουριστική κατάταξη ξενοδοχείων, καταλυμάτων και μπορεί να διαφέρει από χώρα σε χώρα. Όλα τα δωμάτια είναι απλής κατηγορίας, τύπου standard. Τα δωμάτια των περισσοτέρων ξενοδοχείων φιλοξενούν δύο κρεβάτια ή ένα ημίδιπλο. Τα τρίκλινα είναι δίκλινα με επιπλέον κρεβάτι. Συνήθως δεν είναι ιδιαίτερα άνετα και το επιπλέον κρεβάτι είναι μικρότερο από τα κανονικά, καναπές ή σπαστό ντιβάνι. Τα δωμάτια παραδίδονται από το ξενοδοχείο στις 13:00 και είναι στην διάθεση των ενοίκων έως τις 12:00 της ημέρας αναχώρησης. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να μπείτε νωρίτερα στο δωμάτιο ή να αναχωρήσετε αργότερα θα πρέπει να καταβάλετε σχετική επιβάρυνση. Στα μεμονωμένα ταξίδια, σε περίπτωση καθυστερημένης άφιξης στο ξενοδοχείο, και εφ όσον δεν έχει ενημερωθεί σχετικά το ξενοδοχείο ή το γραφείο μας, το ξενοδοχείο έχει δικαίωμα να ακυρώσει την κράτηση και να διαθέσει το δωμάτιο για όλη την περίοδο κράτησης, εάν του ζητηθεί. Το γραφείο διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής ξενοδοχείου που αναφέρεται επώνυμα στοπρόγραμμα με άλλο ιδίας ή ανώτερης κατηγορίας χωρίς αυτό να αποτελεί λόγο ακύρωσης, η ενημέρωση δε, θα γίνεται με την παραλαβή του τελικού ενημερωτικού. Τα προπληρωμένα γεύματα στην τιμή του ταξιδιού στο εξωτερικό αντιστοιχούν συνήθως σε μενού 3 πιάτων (π.χ. ορεκτικό, κυρίως πιάτο με γαρνιτούρα, επιδόρπιο). 0α πρέπει εδώ να γνωρίζετε, ότι στα ταξίδια με πούλμαν στη Ελλάδα οι θέσεις δίνονται με σειρά εγγραφής και δεν αλλάζουν κατά την διάρκεια του ταξιδιού, στο δε εξωτερικό αλλάζουν καθημερινά. Το κάπνισμα στο πούλμαν απαγορεύεται. Η φράση "μέσω της πόλης" & "θα δούμε" στις οδικές εκδρομές δηλώνουν ένδειξη κατεύθυνσης δρομολογίου και θέα από το πούλμαν του αξιοθέατου σημείου - κτιρίου αντιστοίχως. Η διάρκεια ολοήμερης επίσκεψης/ εκδρομής δε υπερβαίνει τις οκτώ (8) συνολικά ώρες υπολογιζόμενης πάντα από την αναχώρηση έως την επιστροφή στο ξενοδοχείο. Η διάρκεια μισής μέρας δεν υπερβαίνει τις τέσσερις(4) ώρες υπολογιζόμενης πάντα από την αναχώρηση έως την επιστροφή στο ξενοδοχείο. Γίνεται γνωστό εκ των προτέρων και ρητά συμφωνείται ότι οι αεροπορικές εταιρείες για δικούς τους λόγους ορισμένες φορές ναυλώνουν για δικές τους πτήσεις αεροπλάνα άλλης αεροπορικής εταιρείας. Η περίπτωση αυτή δεν αποτελεί λόγο ακύρωσης του ταξιδιού από τον πελάτη.

7. ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ, ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (VISA) & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ

Το γραφείο συνιστά να έχετε το διαβατήριο σε ισχύ τουλάχιστον μέχρι την προγραμματισμένη ημερομηνία επιστροφής. Μερικές χώρες ζητούν το διαβατήριο να λήγει τουλάχιστον 3-12 μήνες μετά τον χρόνο άφιξης ο αυτές. Το γραφείο παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, όσον αφορά τα ταξιδιωτικά κ.α. έγγραφα που απαιτούνται και την έκδοση / θεώρηση αλλά ακόμη και αν παράσχει κάποια βοήθεια στη σχετική διαδικασία- δεν ευθύνεται για τυχόν μη έκδοση ή μη θεώρηση από τις αρμόδιες αρχές, στις οποίες πρέπει να απευθυνθεί ο ταξιδιώτης. Ειδικά οι υπήκοοι άλλων χωρών, κάτοχοι ξένων διαβατηρίων, πρέπει να ενημερώνουν σχετικά

το γραφείο και να απευθύνονται οι ίδιοι στις προξενικές αρχές της χώρας τους και των χωρών που θα επισκεφθούν. Τυχόν μη εξασφάλιση έγκαιρης έκδοσης ή θεώρησης των ταξιδιωτικών εγγράφων δεν δικαιολογεί την ακύρωση της συμμετοχής στο ταξίδι χωρίς χρέωση ακυρωτικών. Το γραφείο παρέχει όλες τις πληροφορίες για απαραίτητους εμβολιασμούς κ.α. φαρμακευτικές προφυλάξεις για περιοχές τροπικών ή άλλων επιδημιών. Λόγω όμως, των ιατρικών προσωπικών δεδομένων του κάθε ταξιδιώτη, ο ίδιος έχει την ευθύνη ν απευθυνθεί σχετικά στις αρμόδιες υγειονομικές αρχές.

8. ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Το γραφείο έχει συνάψει ασφαλιστήριο συμβόλαιο Αστικής Επαγγελματικής Ευθύνης για κάθε εκδρομή που διοργανώνει, για περιπτώσεις τυχόν ευθυνών έναντι των πελατών, που προκύπτουν από τη μη ή την πλημμελή εκτέλεση του οργανωμένου ταξιδιού. Επίσης, καλύπτει σε περίπτωση αφερεγγυότητας ή πτώχευσης, υποχρέωση επιστροφής καταβληθέντων, καθώς και επαναπατρισμό των ταξιδιωτών(καλύπτονται άτομα που δεν έχουν υπερβεί το 75ο έτος της ηλικίας). Ο αριθμός του ασφαλιστηρίου συμβολαίου και τα στοιχεία του ασφαλιστή είναι στην διάθεση του ταξιδιώτη στο λογιστήριο του γραφείου. Υπάρχει δυνατότητα προαιρετικής ασφάλισης με τα επιθυμητά ποσά, την οποία το γραφείο μας συνιστά ανεπιφύλακτα. Επίσης, σε περίπτωση ασθενείας στην διάρκεια ταξιδιού εντός της Ε.Ε. συνιστούμε να έρθετε σε επαφή με τον Ασφαλιστικό σας Φορέα για έκδοση της << Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας >>

9. ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ

Οι αποσκευές μεταφέρονται με ευθύνη των κατόχων, ανεξάρτητα συνοδείας εκπροσώπου του γραφείου. Σε περίπτωση φθοράς ή απώλειας, ισχύουν οι αντίστοιχες διεθνείς συνθήκες για κάθε μεταφορικό μέσον ή ξενοδοχείο, και η ευθύνη περιορίζεται σύμφωνα με αυτές τις συνθήκες. Σε αεροπορικά ταξίδια, το βάρος των αποσκευών δεν πρέπει να ξεπερνά τα 20 κιλά στην οικονομική θέση. Σε περίπτωση υπέρβαρου, τα έξοδα βαρύνουν τον ταξιδιώτη και πληρώνονται επιτόπου. Οι αεροπορικές εταιρείες επιτρέπουν στην καμπίνα επιβατών μόνο 1 χειραποσκευή μικρών διαστάσεων (50Χ40χ25).

10. ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ

Ακυρώσεις συμμετοχής από τον ταξιδιώτη γίνονται μόνο εγγράφως προς το γραφείο μας και, ανεξάρτητα από την ημερομηνία της κράτησης(και εφ όσον δεν είναι δυνατή η εκχώρηση της κράτησης σε άλλο άτομο με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 6 των γενικών όρων συμμετοχής) υπόκειντο στα παρακάτω ακυρωτικά κατ άτομο, ανάλογα με την χρονική στιγμή κατά την οποία γίνεται η ακύρωση:

• Προ 21 ημερών από την αναχώρηση 50 ευρώ για ταξίδια στην Ελλάδα και 80 ευρώ για ταξίδια στο εξωτερικό, κατ άτομο, για διαχειριστικά έξοδα.

• 20 έως 14 ημέρες πριν την αναχώρηση: 40% της συνολικής αξίας του ταξιδιού.

• 13 έως 7 ημέρες πριν την αναχώρηση: 60%της συνολικής αξίας του ταξιδιού

• 6 ημέρες πριν την αναχώρηση μέχρι και την αναχώρηση(ποπ show- μη εμφάνιση): 100% της συνολικής αξίας του ταξιδιού.

• Για κρουαζιέρες ισχύουν άλλοι όροι ακυρώσεων σύμφωνα με τους όρους συμβάσεων κάθε εταιρείας που ισχύουν για κάθε εκδρομή-κρουαζιέρα

• Για ατομικά, μεμονωμένα ταξίδια καθώς και ταξίδια συλλόγων, σχολείων, εταιρειών και ταξίδια κινήτρων ισχύουν διαφορετικοί όροι ακυρώσεων σύμφωνα με τους όρους κάθε αεροπορικής εταιρείας καθώς και την πολιτική για θέματα ακυρώσεων εκάστοτε ξενοδοχείου που θα ισχύουν για τα συγκεκριμένα ταξίδια.

Οι χρεώσεις γίνονται ανεξάρτητα από τον χρόνο εγγραφής ή από το αν έχουν καταβληθεί τα αντίστοιχα ποσά από τους ταξιδιώτες. Σε περίπτωση που ένα από τα δύο άτομα που πρόκειται να διαμείνουν σε δίκλινο δωμάτιο ακυρώσει τη συμμετοχή, και εφ όσον τα ακυρωτικά δεν ισούνται με το 100% της συνολικής αξίας, εκτός των ακυρωτικών, ο ταξιδεύων πληρώνει και τη διαφορά δωματίου, καθώς θα διαμείνει αναγκαστικά σε μονόκλινο.

Ακυρωτικά μεμονωμένων κρατήσεων Κρουαζιέρας

Για κρουαζιέρες με διάρκεια μέχρι 2 νύχτες

 • Μέχρι 21 ημέρες πριν την αναχώρηση: 30% ακυρωτικά επί του συνόλου

 • 21-15 ημέρες πριν την αναχώρηση: 50% ακυρωτικά επί του συνόλου

 • 14-8 ημέρες πριν την αναχώρηση: 75% ακυρωτικά επί του συνόλου

 • 08-00 ημέρες πριν την αναχώρηση: 90% ακυρωτικά επί του συνόλου

Για κρουαζιέρες με διάρκεια από 3 νύχτες και άνω

 • Μέχρι 60 ημέρες πριν την αναχώρηση: 10% ακυρωτικά επί του συνόλου

 • 59-30 ημέρες πριν την αναχώρηση: 20% ακυρωτικά  επί του συνόλου

 • 29-22 ημέρες πριν την αναχώρηση: 30% ακυρωτικά επί του συνόλου

 • 21-15 ημέρες πριν την αναχώρηση: 50% ακυρωτικά επί του συνόλου

 • 14-8 ημέρες πριν την αναχώρηση: 75% ακυρωτικά επί του συνόλου

 • 07-00 ημέρες πριν την αναχώρηση: 90% ακυρωτικά επί του συνόλου

Για τις κατηγορίες από S1 και άνω (S2-S6, S9, SA & SB) ισχύουν διαφορετικά ακυρωτικά ως ακολούθως

Για κρουαζιέρες με διάρκεια μέχρι 2 νύχτες

 • Μέχρι 90 ημέρες πριν την αναχώρηση: 30% ακυρωτικά επί του συνόλου

 • 89-60 ημέρες πριν την αναχώρηση: 50% ακυρωτικά επί του συνόλου

 • 59-30 ημέρες πριν την αναχώρηση: 75% ακυρωτικά επί του συνόλου

 • 29-00 ημέρες πριν την αναχώρηση: 95% ακυρωτικά επί του συνόλου

Για κρουαζιέρες με διάρκεια από 3 νύχτες και άνω

 • Μέχρι 60 ημέρες πριν την αναχώρηση: 20% ακυρωτικά επί του συνόλου

 • 59-30 ημέρες πριν την αναχώρηση: 30% ακυρωτικά  επί του συνόλου

 • 29-22 ημέρες πριν την αναχώρηση: 40% ακυρωτικά επί του συνόλου

 • 21-15 ημέρες πριν την αναχώρηση: 60% ακυρωτικά επί του συνόλου

 • 14-8 ημέρες πριν την αναχώρηση: 75% ακυρωτικά επί του συνόλου

 • 07-00 ημέρες πριν την αναχώρηση: 90% ακυρωτικά επί του συνόλου

11. ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Το τουριστικό γραφείο και ο ταξιδιώτης δεσμεύονται να επιλύσουν με καλή πίστη κάθε διαφορά που θα προκύψει κατά την εκτέλεση της σύμβασης του οργανωμένου ταξιδιού. Σε περίπτωση αποτυχίας των σχετικών προσπαθειών, τα μέρη δεσμεύονται να απευθυνθούν στην Επιτροπή Φιλικής Επίλυσης Διαφορών του ΗΑΤΤΑ και να ζητήσουν τη μεσολάβησή της. Aν η φιλική επίλυση της διαφοράς δεν καταστεί δυνατή, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας.