Επαγγελματικές Συναντήσεις & Εκδηλώσεις

Ιδανικά μοναδικά προγράμματα με στόχο την συναισθηματική εμπλοκή των προσκεκλημένων κάνοντας την εκδήλωση αξέχαστη.

 • Δυνατότητα διαμονής σε  ξενοδοχεία πολυτελείας αλλά και επιλογές συγκεκριμένου προϋπολογισμού.

 • Μεταφορές, ρύθμιση και έλεγχος των προγραμματισμένων χρονοδιαγραμμάτων με όλες τις κατηγορίες οχημάτων για την αποτελεσματική διαχείριση όλων των επίγειων αναγκών.

 • Αθλητικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες. Προσεκτικός σχεδιασμός ώστε να ταιριάζει δημογραφικά και να εκπροσωπεί το λάϊφ στάϊλ

 • Κοινωνικά προγράμματα με στόχο να μείνει αξέχαστη κάθε εκδήλωση

 • Εκδηλώσεις σύστασης ομάδας

 • Επιλογή και διαχείριση εκδηλώσεων

 • Εξεύρεση του πλέον κατάλληλου προγράμματος εκδηλώσεων

 • Επιλογή του τόπου και διαχείριση του

 • Επιτόπια επιθεώρηση, πλήρης προεπισκόπηση και αναλυτικός σχεδιασμός του προγράμματος παρέχονται πάντα κατά τη διάρκεια επιθεώρησης του χώρου

 • Συνεχής βοήθεια. Διαχειριστής του έργου που αναφέρεται σε κάθε πρόγραμμα από την αρχική προσφορά μέχρι την επιθεώρηση, τη λειτουργία, την επιτόπια εποπτεία και την τελική τιμολόγηση.

 • Σχολιασμός με την ολοκλήρωση της εκδήλωσης, συγκέντρωση κριτικών σχολίων σχετικά με τον χώρο (οργάνωση / σχεδιασμό / ικανοποίηση πελατών) θα συμπεριληφθεί στα αρχεία μας και θα ληφθεί προσεκτικά υπόψη για τα μελλοντικά σχέδια σας.