Συνέδρια & Ημερίδες

Πραγματοποιούνται από επαγγελματίες που θα δώσουν λύση σε κάθε περίπτωση, εντός του προϋπολογισμού με στόχο την μεγαλύτερη επιτυχία.

 • Ολοκληρωμένο σχέδιο και διαχείριση κινδύνου.

 • Συνολική διαχείριση του συνεδρίου σε όλα τα στάδια

 • Αναζήτηση του χώρου συνάντησης, με επιθεώρηση της επιλογής, ανάλογες διευθετήσεις συμπεριλαμβανομένων των επωνύμων χώρων και της σκηνικής οργάνωσης

 • Μάρκετινγκ, Προώθηση και ανάπτυξη ιστοσελίδας για την on-line εγγραφή και τις κρατήσεις των καταλυμάτων.

 • Υπηρεσίες και υποστήριξη πληροφορικής και επικοινωνίας, φωτισμού και ηχητικών συστημάτων

 • Μεταφορές, διαμονή, διατροφή, ειδικές εκδηλώσεις, πρόγραμμα ψυχαγωγίας και διασκέδασης συμπεριλαμβανομένων συζυγικών προγραμμάτων αναψυχής, όπως περιηγήσεις στην πόλη, εκδρομές (πριν και μετά) και επεκτάσεων.

 • Απόκτηση χορηγίας και διαχείρισή της

 • Πλήρης οικονομική διαχείριση, σύσταση προϋπολογισμού και ταμειακής ροής.

 • Βιωσιμότητα, συμβουλές, πρωτοβουλία και εφαρμογή

 • Σχεδιασμός εκθεσιακού χώρου και διαχείρισή του

 • Επιστημονικό πρόγραμμα – ανασκόπηση αποστολής, αναθεώρηση και κοινοποίηση συντονισμού

 • Σχεδιασμός και παραγωγή όλου του έντυπου και διαφημιστικού υλικού

 • Μετά από το συνέδριο - Αξιολόγηση και ανάλυση