Καλώς ήλθατε!

Η εταιρεία μας είναι ένας νεοϊδρυθείς Τουριστικός  Οργανισμός στην Αθήνα, με τη νομική μορφή της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας (Ι.Κ.Ε.).

Η σύσταση της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας προσφέρει ευελιξία στην είσοδο νέων εταίρων - μετόχων με ειδική τεχνογνωσία χωρίς κεφάλαιο, και ενισχύει  την εταιρεία με την εμπειρία, τη γνώση και την καινοτομία των νέων εταίρων.

Μεταξύ των άλλων δραστηριοτήτων τουρισμού, η εταιρεία θα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες, διαβούλευση και διαχείριση τουριστικών υπηρεσιών, καθώς και εξυπηρέτηση πελατών σχετικές με τουριστικές δραστηριότητες τους μέσω του Διαδικτύου.

Επίσης θα προσφέρονται ταξιδιωτικές υπηρεσίες για τον καταναλωτή με την ονομασία "Τράβελμαρκ", όπου η διαφοροποίηση των ποικίλων προϊόντων θα γίνεται με διακριτικούς τίτλους, όπως:

Τράβελμαρκ σπορτς, Τράβελμαρκ Γκρις, Τράβελμαρκ κρουζ, Τράβελμαρκ σκι, Τράβελμαρκ κιντς,

τα οποία θα απευθύνονται προς την Ελληνική τουριστική αγορά, αλλά και σε ειδικές ομάδες εισερχόμενου τουρισμού.

tggt welcome image 1